Aktif Yayınlarına hoşgeldiniz

Avrasya Dosyası Cilt:12 Sayı:2


500.00 450.00

192

Detay

Kıymetli Avrasya Dosyası okuyucuları, Dünya gündeminin en önemli başlıklarından birini daha anlamak için bu özel sayımızla sizlerle birlikteyiz. Yeni sayımızda Rusya’nın Ukrayna saldırısı ile gündem olan NATO, konusunun uzmanı isimler tarafından masaya yatırılmaktadır. Bu yıl 73’üncü yılını kutlayan NATO (Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü/ North At-lantic Treaty Organization), İkinci Dünya Savaşı’nın enkazı üzerine, 4 Nisan 1949 yılında kuruldu. Büyük bir askeri ittifak olan 30 üyeli NATO’nun merkezi Belçika’dadır. (İlk kuruluşu Kuzey Atlantik Antlaşması’na dayanarak 12 ülke tarafından yapılmıştı.) Yaklaşık 1 trilyon liralık bütçesi ile dünyanın en büyük askeri teşkilatı olma özelliğine sahiptir. Temel ilkesi, “örgüt üyelerinden herhangi birine bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmak”tır. Etkinliğini 1950’deki Kore Savaşı sırasında ortaya koyan ve daha çok ABD’nin yönlendirmesi ile hareket eden NATO, esasında 14 Mayıs 1955’te Sovyetler Birliği, Macaristan, Çekoslovakya. Polonya, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Doğu Almanya’nın birlikte imza altına aldığı Varşova Paktı’na karşı bir siyasi karşı hamle olarak planlanmış-tır. Bu süreçle Soğuk Savaş dönemi de başlamıştır. ABD ve Avrupa’nın muhtemel bir Rus saldırısına karşı oluşturduğu birlik, kendi üye ülkeleri arasındaki çeşitli çekişmelerle de gündeme gelmiştir. İlk NATO Genel Sekreteri Lord Ismay, NATO’nun amacını “Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride ve Almanları aşağıda tutmak” sözüyle özetlemiştir.