Aktif Yayınlarına hoşgeldiniz

Mitostrateji 1 Türkoloji Üzerine Düşünceler

ISBN: 9786058022492

175.00 157.50

160

Detay

Mitoloji alanının ideolojiyi de kapsadığını, bu alanın çalışanları olarak Bahaeddin Ögel'in Türk mitolojisi ile ilgili araştırma ve yayınlarından öğrenmişizdir. Mitoloji boyutu olmayan tarih ve halk bilimi çalışmaları büyük ölçüde mesnetsiz ve köksüz olmaya mahkûmdurlar. Mitoloji, kültürel kimliğe tarihi derinlik ve halk bilimi de mahiyet içeren muhteva kazandırıp kimlik vermektedir. Bu özellikleri ile mitoloji, ideoloji ve mefküreden bağımsız değildir. Onun çalışmalarının içeriği, sadece destani dönemi araştırmakla kalmayıp, "Türk Kültür Tarihine Giriş" gibi çalışmaları ile Türk kültür coğrafyasının tümünü ve Türk kültürlü halkların hepsini kapsayacak içeriği ile de halk kültürünün yatay enginliğini ve dikey derinliğini de ihtiva etmektedir. Türkiye örneğinden yola çıkıldığında, gençlik olarak, mitolojik dönemin kahramanları diye yansıtılan; Herkül, Spartakus, Samson Dalila, Giyom Tell vs. tiplemelerini birer "kahraman" gibi görerek büyüdük. 1990'lı yıllara kadar dünya mitoloji edebiyatında Hint, Çin, İran, Yunan mitolojisi yer alırken, Türk mitolojisine Ortadoğu mitolojisi kapsa mında dahi yer verilmiyordu. Yakın dönem Anadolu Türk tarihi kahraman tiplemesi çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Kazakistan, destanları'nin tv filmi yapılarak ortak ruh oluşturulması çalışmasını başlatmıştır. Esasen Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan'da mitoloji çalışmalarının hız ka zandığı bir gerçektir. Türk dünyası akademisyen mübadelesi bu alanda da ürünlerini vermeye başlamıştır.