Aktif Yayınlarına hoşgeldiniz

Yaşayan Türk Halk İnançlarında Büyü - II

ISBN: 9786058022478

180.00 162.00

142

Detay

Büyü konulu bu çalışmanın yapılmasında, büyü inancının yapı taşlarına inilmesi tercih edildi. Konu irdelendikçe, verilerin özellikleri ve inanç sistemindeki yerleri bizi bu istikamete yönlendirdi. Yapılagelen büyü çalışmalarından farklı bir büyü irdelemesi yaptığımızı, çalışma ilerledikçe daha yakından görme imkânını bulduk. Büyü inancının, din inancı içerisinde bir yeri vardı. Tarihi süreç içerisinde büyü ve din, bir yaşlılık kıdemine sahiptiler. Bu hiyerarşide karşılıklı etkilenmeler yaşan mıştı. Biz çalışmamızda din konusunda Eski Türk İnanç Sistemi'ni büyük ölçüde esas alırken, incelediğimiz kültür coğrafya sında yaşam bulmuş dinlerin ve incelediği miz toplumun tarih boyunca mensubu oldukları dinlerin katkısını da göz ardı etmemeye çalıştık.